پلن متناسب با خود را انتخاب کنید.

همراه با 30 روز گارانتی بازگشت وجه
 • هاست لینوکس ایران - برنزی - 50MB - SSD

  • 50 مگابایت فضا
  • 3 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • ندارد دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 3,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 30,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - برنزی - 100MB - SSD

  • 100 مگابایت فضا
  • 5 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • ندارد دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 4,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 40,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - برنزی - 250MB - SSD

  • 250 مگابایت فضا
  • 7 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 1 عدد دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 8,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 80,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - برنزی - 500MB - SSD

  • 500 مگابایت فضا
  • 10 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 2 عدد دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 13,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 130,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - برنزی - 1GB - SSD

  • 1 گیگابایت فضا
  • 15 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 4 عدد دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 19,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 190,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - برنزی - 2GB - SSD

  • 2 گیگابایت فضا
  • 25 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 6 عدد دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 30,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 300,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - برنزی - 5GB - SSD

  • 5 گیگابایت فضا
  • 60 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 8 عدد دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 42,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 420,000 تومان هزینه سالیانه