پلن متناسب با خود را انتخاب کنید.

همراه با 30 روز گارانتی بازگشت وجه
  • هاست لینوکس ایران - برنزی - 50MB - SSD

    • 50 مگابایت فضا
    • 3 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • ندارد دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 3,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 30,000 تومان هزینه سالیانه
    3,000/mo
    Demanar Ara
  • هاست لینوکس ایران - برنزی - 100MB - SSD

    • 100 مگابایت فضا
    • 5 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • ندارد دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 4,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 40,000 تومان هزینه سالیانه
    4,000/mo
    Demanar Ara
  • هاست لینوکس ایران - برنزی - 250MB - SSD

    • 250 مگابایت فضا
    • 7 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 1 عدد دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 8,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 80,000 تومان هزینه سالیانه
    8,000/mo
    Demanar Ara
  • هاست لینوکس ایران - برنزی - 500MB - SSD

    • 500 مگابایت فضا
    • 10 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 2 عدد دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 13,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 130,000 تومان هزینه سالیانه
    13,000/mo
    Demanar Ara
  • هاست لینوکس ایران - برنزی - 1GB - SSD

    • 1 گیگابایت فضا
    • 15 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 4 عدد دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 19,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 190,000 تومان هزینه سالیانه
    19,000/mo
    Demanar Ara
  • هاست لینوکس ایران - برنزی - 2GB - SSD

    • 2 گیگابایت فضا
    • 25 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 6 عدد دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 30,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 300,000 تومان هزینه سالیانه
    30,000/mo
    Demanar Ara
  • هاست لینوکس ایران - برنزی - 5GB - SSD

    • 5 گیگابایت فضا
    • 60 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 8 عدد دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 42,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 420,000 تومان هزینه سالیانه
    42,000/mo
    Demanar Ara