پلن متناسب با خود را انتخاب کنید.

همراه با 30 روز گارانتی بازگشت وجه
 • هاست شرکتی 600MB

  • 600 مگابایت فضا
  • 10 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 0 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 4,500 تومان هزینه ماهیانه
  • 45,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست شرکتی 1.5GB

  • 1.5 گیگابایت فضا
  • 12 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 1 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 6,500 تومان هزینه ماهیانه
  • 65,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست شرکتی 2.5GB

  • 2.5 گیگابایت فضا
  • 17 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 2 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 8,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 80,000 تومان هزینه سالیانه