هاست لینوکس ایران - الماس - SSD

 • هاست لینوکس ایران - الماس - 20GB - SSD

  • 20 گیگابایت فضا
  • 400 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 50 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 400,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 4,000,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - الماس - 40GB - SSD

  • 40 گیگابایت فضا
  • 800 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 70 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 700,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 7,000,000 تومان هزینه سالیانه