هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - SSD

 • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 1GB - SSD

  • 1 گیگابایت فضا
  • 40 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 8 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 40,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 400,000 تومان هزینه سالیانه
  40,000/mo
  Demanar Ara
 • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 5GB - SSD

  • 5 گیگابایت فضا
  • 80 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 12 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 60,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 600,000 تومان هزینه سالیانه
  60,000/mo
  Demanar Ara
 • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 10GB - SSD

  • 10 گیگابایت فضا
  • 120 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 20 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 100,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 1,000,000 تومان هزینه سالیانه
  100,000/mo
  Demanar Ara
 • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 15GB - SSD

  • 15 گیگابایت فضا
  • 140 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 25 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 140,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 1,400,000 تومان هزینه سالیانه
  140,000/mo
  Demanar Ara
 • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 20GB - SSD

  • 20 گیگابایت فضا
  • 200 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 35 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 180,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 1,800,000 تومان هزینه سالیانه
  180,000/mo
  Demanar Ara