هاست لینوکس ایران - نقره ای - SSD

 • هاست لینوکس ایران - نقره ای - 250MB - SSD

  • 250 مگابایت فضا
  • 10 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 3 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 10,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 100,000 تومان هزینه سالیانه
  10,000/mo
  Satın Al
 • هاست لینوکس ایران - نقره ای - 500MB - SSD

  • 500 مگابایت فضا
  • 15 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 4 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 15,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 150,000 تومان هزینه سالیانه
  15,000/mo
  Satın Al
 • هاست لینوکس ایران - نقره ای - 1GB - SSD

  • 1 گیگابایت فضا
  • 25 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 5 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 25,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 250,000 تومان هزینه سالیانه
  25,000/mo
  Satın Al
 • هاست لینوکس ایران - نقره ای - 2GB - SSD

  • 2 گیگابایت فضا
  • 30 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 7 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 35,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 350,000 تومان هزینه سالیانه
  35,000/mo
  Satın Al
 • هاست لینوکس ایران - نقره ای - 4GB - SSD

  • 4 گیگابایت فضا
  • 50 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 8 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 40,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 400,000 تومان هزینه سالیانه
  40,000/mo
  Satın Al
 • هاست لینوکس ایران - نقره ای - 8GB - SSD

  • 8 گیگابایت فضا
  • 70 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 10 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 50,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 500,000 تومان هزینه سالیانه
  50,000/mo
  Satın Al